DALAWANG WEBINAR SA PARA SA BA COMMUNITY, ISINAGAWA.

Pamamahayag at pagkukwento online man o sa traditional na paraan, ito ay ilan lamang sa mga natalakay sa dalawang webinar. Panooring ang buong report sa video na ito.

--

--

Abegail Naungayan

Crafting and capturing memories without breaking the bank.