#VoterEducation

--

Sa panahon ng kampanya, paano nga ba malalaman ang tunay a plataporma sa pawang biro at propaganda? Makialam at usisain bago bumuto, alamin ang mga ditalye sa report na ito.

--

--

Abegail Naungayan

Crafting and capturing memories without breaking the bank.